Flaggskeppsprogrammet 2020

11.8.2020
2.9.2020 kl 16.15 finsk tid
ca 45 miljoner euro
1.7.2020–31.12.2024 (inleds retroaktivt)
Beslutad

Utlysningstexten finns endast på engelska.

Har du frågor eller synpunkter?