Finansiering för anställning som programdirektör för RSF:s program 2019–2022

27.6.2019
2.9.2019 klo 16.15 finsk tid
1.1.2020-31.8.2022
Beslutad

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

Rådet för strategisk forsknings (RSF) program som inledar år 2019 söker fyra deltidsanställda (50–60 %) programdirektörer för perioden 1.1.2020–31.8.2022. Programmen är :

  • Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT)
  • Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD)
  • Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES)
  • Offentliga maktens ändrande roll och möjligheter för samhällsstyrning (STEER).
Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?