Biodiversa+-utlysning: Bättre uppföljning av biologisk mångfald och förändringar i ekosystem

8.9.2022
9.11.2022
Under behandling

Biodiversa+, det europeiska partnerskapet inom biologisk mångfald, utlyser finansiering för forskning som ska förbättra uppföljningen av den biologiska mångfalden och förändringarna i ekosystem.

I denna andra utlysning som ordnas inom ramen för Biodiversa+-partnerskapet finansieras internationella forskningsprojekt som består av forskningsgrupper från minst tre medlemsländer. Utlysningen öppnades den 8 september.

Syftet med utlysningen är i synnerhet att förbättra uppföljningen av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna samt att öka kunskapen och förståelsen om nuläget och utvecklingen av den biologiska mångfalden. Utlysningens tema omfattar alla livsmiljöer.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?