Bidrag för doktorandstudier vid Europeiska universitetsinstitutet EUI 2024

1.11.2023
31.1.2024
Under behandling

Europeiska universitetsinstitutet (European University Institute, EUI) öppnar årligen en utlysning inom fyraåriga doktorandprogram. Institutet erbjuder forskarutbildning inom historia och kulturforskning, nationalekonomi, juridik och samhällsvetenskaper. Det huvudsakliga undervisningsspråket är engelska. De doktorander som väljs till programmet förväntas skriva på sin avhandling medan programmet pågår.

EUI stöder särskilt internationell och jämförande forskning, men forskningen behöver inte bara handla om Europas historia eller det europeiska samhället. EUI erbjuder doktorander möjlighet att arbeta i ett internationellt och flervetenskapligt forskarsamhälle. Varje år inleder cirka 130 nya doktorander sina doktorandstudier vid EUI. Avsikten är att välja ut 2–3 doktorander från finländska universitet.

Finlands Akademi stöder finländska doktorander som valts ut till EUI:s doktorandprogram med stipendier som uppgår till 2 200 euro per månad (2 600 euro om hen har vårdnaden av minderåriga barn). Stipendium kan även sökas för att täcka övriga forskningskostnader. Med stipendiet för arbete vid EUI täcks stipendiatens lagstadgade pensionsförsäkring.

Akademins utlysning för EUI-doktorander öppnas efter att EUI gjort sina doktorandval.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?