Water4All-utlysning 2023: akvatiska ekosystemtjänster

12.9.2023
13.11.2023
850 000 €
3 år fr.o.m. slutet av 2024/början av 2025
Under behandling

Temat för 2023 års Water4All-utlysning gäller akvatiska ekosystemtjänster. Syftet med utlysningen är att genom forskning trygga och stärka den långsiktiga vattenförsörjningen på global nivå. Utlysningen har två steg. Finansieringen beviljas för internationella forskningsprojekt med forskargrupper från minst tre medverkande länder.

Utlysningstexten finns på Water4All-partnerskapets webbplats. Ansökan görs i partnerskapets e-tjänst.

De allmänna behörighetskriterierna finns i utlysningstexten. I regel följer Finlands nationella ansökningsvillkor de anvisningar som tillämpas på akademiprojektbidrag (se National Funding Regulations, på utlysningens webbsida).

Se inspelningen från det internationella webbinariet om utlysningen (5.10.2023).

Ett nationellt webbinarium ordnades den 10 oktober 2023. Bekanta dig med webbinariets presentation (pdf) och se inspelningen.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?