Water4All-utlysning 2023: akvatiska ekosystemtjänster

12.9.2023
13.11.2023
3 år fr.o.m. slutet av 2024/början av 2025
Öppen

Temat för 2023 års Water4All-utlysning gäller akvatiska ekosystemtjänster. Syftet med utlysningen är att genom forskning trygga och stärka den långsiktiga vattenförsörjningen på global nivå. Utlysningen har två steg. Finansieringen beviljas för internationella forskningsprojekt med forskargrupper från minst tre medverkande länder. Utlysningstexten publicerades på Water4All-partnerskapets webbplats. Ansökan görs i partnerskapets e-tjänst.

De allmänna behörighetskriterierna finns i utlysningstexten. I regel följer Finlands nationella ansökningsvillkor de anvisningar som tillämpas på akademiprojektbidrag (se National Funding Regulations, på utlysningens webbsida).

Ett internationellt webbinarium om utlysningen ordnas den 5 oktober 2023 kl. 14.30, och ett nationellt webbinarium den 10 oktober 2023 kl. 13.00. Länkarna publiceras i god tid före webbinarierna.

Mer information

  • Water4All 2023 announcement
  • vetenskapsrådgivare Laura Forsström, tfn 0295 335 041
  • vetenskapsrådgivare Vesa Yli-Pelkonen, tfn 0295 335 095

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?