QuantERA-utlysning 2021 inom kvantteknik

12.3.2021
13.5.2021
1,0 mn euro för finländska delprojekt, utlysningsbudget 40 mn euro
Se QuantERAs utlysningstext
Under behandling

QuantERA, ERA-NET-nätverket inom kvantteknik, öppnar en samfinansierad utlysning inom temana Quantum Phenomena and Resources och Applied Quantum Science. Utlysningen har två steg och ansökningsanvisningarna läggs ut på nätverkets webbplats. Observera att ansökningarna inte lämnas in till Finlands Akademi.

Ansökan ska omfatta samarbetsparter från minst tre av de länder som medverkar i utlysningen. Ansökningsvillkoren för finländska projekt följer huvudsakligen de villkor som gäller för akademiprojektsbidrag. Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik är beredd att finansiera framgångsrika finländska konsortieparter med totalt 1,0 miljoner euro (totalkostnadsmodellen: högst 450 000 euro/finländskt projekt och högst 600 000 euro/konsortium).

Business Finland deltar också i ansökan. Läs mer på Business Finland-webbplatsen.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?