NOS-HS forskarverkstäder

9.2.2021
31.3.2021 kl. 16.15 finsk tid
Under behandling

NOS-HS (Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning) är forskningsfinansiärernas gemensamma nätverk som stärker vetenskaplig förnyelse och internationellt forskningssamarbete.

NOS-HS finansierar nordiska forskarverkstäder inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden där forskare samlas omkring ett nytt tema som de gemensamt skissat upp för att skapa kontakter och utveckla gemensamma forskningsprojekt. Forskarna kan också förbereda gemensamma ansökningar till internationella finansieringsutlysningar. Verkstäderna kan vid behov ordnas på distans, men de bör vara interaktiva möten. Deltagarna ska vara forskare i olika stadier av karriären från minst tre nordiska länder. Unga forskare ska spela en aktiv roll i genomförandet av serien.

NOS-HS utlyser nu finansiering för en serie av verkstäder (2–3 verkstäder) som ska organiseras under åren 2022‒2023. Finansieringen uppgår till 29 000–43 000 euro per serie.

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle deltar i NOS-HS verksamhet. I 2020 års utlysning finansierade NOS-HS 34 samnordiska verkstadsserier. Inom ramen för dessa ordnas under åren 2021 och 2022 sammanlagt 103 verkstäder med över 2 200 deltagande forskare.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?