LEAP-RE-utlysning inom förnybar energi

april 2021
Under behandling

Partnerskapsnätverket Long-Term Europe-Africa Partnership on Renewable Energy (LEAP-RE) håller på att bereda en samfinansierad utlysning för forsknings- och innovationsprojekt inom förnybar energi. Utlysningen har två steg; det första steget ska öppnas i januari 2021. Syftet med utlysningen är att främja forsknings- och innovationssamarbetet mellan Afrika och Europa inom förnybar energi, med beaktande av hela värdekedjan för förnybar energi.

Finlands Akademi kan finansiera utlysningens framgångsrika finländska konsortieparter med en total summa på högst 500 000 euro.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?