JPI MYBL-utlysning ”Equality and Wellbeing across Generations (EWG)” för samprojekt

18.5.2020
14.9.2020
Under behandling

Det här är Joint Programming Initative ”More Years Better Lives” (JPI MYBL) fjärde gemensamma utlysning. Teemat är intergenerationell jämlikhet och välfärd (”Intergenerational Equality and Wellbeing”). Teemat har tre separata aspekter :

  • inkomst och förmögenhet (”income and wealth”),
  • omsorg och ansvar (”caring responsiblities”) samt
  • socialt och politiskt deltagande (”social and political participation”).

Finlands Akademi har beslutat att finansiera finska deltagare inom alla tre aspekter. Finlands Akademis forskningsrådet för kultur och samhälle har beslutat att finansiera utlysningen med ca. 500 000 euro. Två till tre projekt uppskattas att få finansiering med summan.

Har du frågor eller synpunkter?