Internationell T-AP-utlysning: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World

12.4.2021
12.7.2021 (obs. sista inlämningsdag för Intention to Submit är 14.6.2021)
800 000 euro
24–26 mån. fr.o.m. 1.3.2022
Under behandling

Det internationella nätverket Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities (T-AP) utlyser finansiering för forskning kring coronapandemin. Utlysningens tema är ”Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World” och finansiering beviljas för transatlantiska (Europa–Afrika–Amerika) forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskaper. Varje ansökan måste innehålla forskargrupper från minst tre länder från bägge sidor av Atlanten.

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har reserverat 800 000 euro för att finansiera högst fyra finländska forskargrupper inom utlysningen.

Finansieringen beviljas inom fem teman:

  • reducing inequalities and vulnerabilities
  • building a more resilient, inclusive and sustainable society
  • fostering democratic governance and political participation
  • advancing responsible and inclusive digital innovation
  • ensuring effective and accurate communication and media.

I utlysningen deltar förutom Finland även följande länder: Storbritannien, Kroatien, Polen, Frankrike, Tyskland och Schweiz, Sydafrika, Kanada, Brasilien (endast delstaten São Paulo), Colombia samt Belize, Bolivia, Costa Rica, Dominikanska republiken, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay och Peru.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?