HERA-utlysning: Crisis – Perspectives from the Humanities

26.5.2023
21.9.2023 kl. 14.00 CET
800 000 euro
fr.o.m. december 2024 eller januari 2025; 24 eller 36 mån.
Under behandling

Nätverket HERA (Humanities in the European Research Area) och CHANSE-programmet (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) öppnar en gemensam utlysning inom krisrelaterad forskning. Utlysningen riktas i synnerhet till forskare inom humanistiska vetenskaper.

Utlysningen har två steg. Preliminära ansökningar lämnas in 26.5–21.9.2023.

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle samfinansierar utlysningen med 800 000 euro. Målet är att finansiera tre eller fyra finländska delprojekt.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?