Gemensam ERA-NET-utlysning (CHIST-ERA) inom IKT

10.4.2024
1 miljon euro
Under behandling

ERA-NET-nätverket CHIST-ERA har öppnar en utlysning för samprojekt inom IKT-området.

Utlysningen fokuserar på två teman:

  1. Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS)
  2. Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC).

Ansökningsvillkoren följer huvudsakligen de villkor som gäller för akademiprojektbidrag. Ansökan ska omfatta samarbetsparter från minst tre av de länder som medverkar i utlysningen.

Finlands Akademi är beredd att finansiera framgångsrika finländska konsortieparter med totalt 1 000 000 euro (enligt totalkostnadsmodellen max. 450 000 euro per partner, 150 000 euro per år).

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?