ERA-PerMed JTC2021 utlysning för samprojekt inom individualiserad hälsa

14.12.2020
4.3.2021
1 150 000 €
1.1.2022-31.12.2021
Under behandling

ERA-Net nätverket för individualiserad hälsa ERA-PerMed öppnar en samfinansierad JCT2021-utlysning för forskningsfinansiering med temat “Multidisciplinary Research Projects on personalised Medicine – Development of Clinical Support Tools for Personalised Medicine Implementation”. Utlysningen främjar forsknings- och innovationsverksamhet som länkar samman klinisk forskning, datavetenskap /medicinsk informationsvetenskap med forskning som härrör sig till etiska, sociala och lagstiftande perspektiv på individualiserad hälsad.

I varje ansökan bör ingå mint tre behöriga partners från minst tre olika länder som deltar i utlysningen. I fråga om ansökningskriterier följs i huvudsak de riktlinjer som tillämpas för Akademiprojekt. Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik samt forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö har reserverat finansiering för partners anknutna till finländska forskningsorganisationer som framgångsrikt deltar i utlysningen till ett totalt belopp av 1,15 miljoner euro (totalkostnadsmodellen: max 300 000 € / konsortium).

Tilläggsinformation

Har du frågor eller synpunkter?