ERA-NET NEURON-utlysning om psykisk hälsa (för inbjudna sökande)

9.10.2023
9.11.2023
Under behandling

ERA-NET-nätverket NEURONs (Network of European Funding for Neuroscience Research) 2023 års utlysning gällde resiliens och sårbarhet inom psykisk hälsa: Mechanisms of Resilience and Vulnerability to Environmental Challenges in Mental Health. En expertpanel bedömde de egentliga ansökningarna i september.

På basis av nätverkets rekommendation och diskussionerna i Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö inbjuds finländska sökande som har rekommenderats för finansiering att lämna in en ansökan till denna utlysning. De sökande som valts ut för finansiering kommer att få ett e-postmeddelande med en uppmaning att skicka in en ansökan.

Finansieringsbesluten fattas senast i mitten av december 2023.

Mer information

  • utlysningens webbsida
  • ledande vetenskapsrådgivare Aki Salo, tfn 0295 335 104, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?