ERA-NET NEURON-utlysning 2023: resiliens och sårbarhet inom psykisk hälsa

9.1.2023
Under behandling

ERA-NET-nätverket NEURON (Network of European Funding for Neuroscience Research) har offentliggjort 2023 års utlysning. Utlysningens tema gäller resiliens och sårbarhet inom psykisk hälsa: Mechanisms of Resilience and Vulnerability to Environmental Challenges in Mental Health. Ansökningstiden går ut den 7 mars 2023. Finlands Akademi är beredd att finansiera två finländska forskningsprojekt inom utlysningen med sammanlagt 600 000 euro. Finansieringsbesluten fattas senast i mitten av december 2023.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?