COST-utlysning

öppen
25.10.2023 kl. 12.00 CET
Under behandling

Verksamheten inom COST styrs av företrädarna för de länder som har anslutit sig till organisationen. COSTs byrå hjälper till med projektens förvaltning. Samarbetsprojekten inom COST finansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa).

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?