Bedömningspaneler

I vinterutlysningens paneler bedöms ansökningar om akademiprojektbidrag, bidrag för anställning som akademiforskare och bidrag för anställning som klinisk forskare. Bedömningspanelerna har bestämts på förhand. Panelerna kan också bedöma ansökningar inom andra bidragsformer när det är ändamålsenligt.

Bekanta dig med vinterutlysningens bedömningspaneler (pdf).

Panelstrukturen och anvisningarna för val av panel finns endast på engelska.

Har du frågor eller synpunkter?