Programmet för spetsforskningsenheter 2012–2017

Spetsforskningsenheter 2012–2017

I Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter för åren 2012–2017 ingick 15 enheter (pdf på engelska).

 • Lauri Aaltonen: spetsforskningsenheten för cancergenetisk forskning, Helsingfors universitet
 • Pertti Haapala: Samhällets historia: kontextuell analys av det finländska samhällets strukturer och identiteter 1400–2000, Tammerfors universitet
 • Rauno Julin: spetsforskningsenheten för kärn- och acceleratorfysik, Jyväskylä universitet
 • Samuel Kaski: spetsforskningsenheten för beräkningsmässig inferens, Aalto-universitetet
 • Markku Kivinen: spetsforskningsenheten för Rysslandsforskning – Rysslands modernisering, Helsingfors universitet
 • Mikael Knip: spetsforskningsenheten för molekylär systemimmunologi och -fysiologi, Helsingfors universitet
 • Matti Lassas: spetsforskningsenheten för inversionsproblem, Helsingfors universitet
 • Markku Leskelä: spetsforskningsenheten för atomlagerdeponering (ALD), Helsingfors universitet
 • Johanna Mappes: spetsforskningsenheten för biologiska interaktioner, Jyväskylä universitet
 • Uskali Mäki: spetsforskningsenheten för samhällsvetenskapernas filosofi, Helsingfors universitet
 • Otso Ovaskainen: Metapopulationsbiologiska spetsforskningsenheten, Helsingfors universitet
 • Jukka Pekola: spetsforskningsenheten för kvantfenomen och komponenter vid låga temperaturer, Aalto-universitetet
 • Taina Pihlajaniemi: spetsforskningsenheten för växelverkan mellan celler och intercellulärsubstans
 • Marja-Leena Sorjonen: spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion, Helsingfors universitet
 • Päivi Törmä: spetsforskningsenheten för beräkningsmässig nanovetenskap (COMP), Aalto-universitetet

Har du frågor eller synpunkter?