Programmet för spetsforskningsenheter 2006–2011

Spetsforskningsenheter 2006–2011

I Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter för åren 2006–2011 ingick 23 enheter. Akademin finansierade enheterna med 63 miljoner euro, Tekes med 4 miljoner euro och Nokia med 600 000 euro.

 • Kari Alitalo: cancerbiologiska spetsenheten
 • Jaakko Astola: spetsenheten för signalbehandling
 • Dennis Bamford: virologiska spetsenheten
 • Jaakko Frösén: spetsenheten Skriftliga källor från antikens Grekland
 • Lauri Halonen: spetsenheten för komputationell molekylärforskning
 • Ilkka Hanski: metapopulationsbiologiska spetsenheten
 • Riitta Hari: spetsenheten för systemisk neurovetenskap och hjärnavbildning
 • Anneli Hoikkala: spetsenheten för evolutionsforskning
 • Mikko Hupa: processkemiska spetsenheten
 • Rauno Julin: spetsenheten för kärn- och acceleratorfysik
 • Olli Kallioniemi: spetsenheten för genomkunskap
 • Jaakko Kaprio: spetsenheten för folksjukdomarnas genetik
 • Kimmo Kaski: spetsenheten för komputationella studier av komplexa system
 • Jan Klabbers: spetsenheten för global administration
 • Terttu Nevalainen: spetsenheten för variation, kontakter och förändring inom engelskan
 • Risto Nieminen: spetsenheten för beräkningsmässig nanovetenskap
 • Mikko Nikinmaa: evolutionsgenetiska och -fysiologiska spetsenheten
 • Jari-Erik Nurmi: spetsenheten för inlärning och motivation
 • Erkki Oja: spetsenheten för adaptiv informatik
 • Mikko Paalanen: spetsenheten för kvantfenomen och komponenter vid låga temperaturer
 • Kari Palonen: spetsenheten Politiskt tänkande och begreppsliga förändringar
 • Tapio Palva: spetsenheten för växternas signalering
 • Lassi Päivärinta: spetsenheten för inversionsproblem

Har du frågor eller synpunkter?