Färdplanen för ICT 2023

Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik har identifierat potentiella kommande forskningsämnen och -teman:

  • Digitalisation
  • Enhancing human capabilities with ICT
  • Life science informatics
  • Materials informatics
  • Networked control systems
  • Network security and privacy
  • New computational paradigms

Har du frågor eller synpunkter?