Färdplanen för ICT 2023

Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik har identifierat potentiella kommande forskningsämnen och -teman:

  • Digitalisering
  • Förbättring av mänsklig kapacitet genom IKT
  • Biovetenskaplig informatik
  • Materialvetenskaplig informatik
  • Nätverksanslutna kontrollsystem
  • Nätsäkerhet och integritet
  • Nya beräkningsparadigm

Har du frågor eller synpunkter?