Finlands medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer

Finland är medlem i flera internationella forskningsinfrastrukturer, antingen genom statsfördrag eller andra avtal. Merparten av infrastrukturmedlemskapen har placerats på Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

*ERIC (The European Research Infrastructure Consortium)

ACTRIS ERIC: europeisk forskningsinfrastruktur för forskning om aerosoler, moln och spårgaser i atmosfären
Mer information:

AnaEE-ERIC: distribuerad forskningsinfrastruktur för analys och experiment avseende ekosystem
Mer information:

BBMRI-ERIC: forskningsinfrastruktur för biobankning och analys av biologiska prover
Mer information:

CERN: Europeiska organisationen för kärnforskning
Mer information:

CESSDA ERIC: infrastrukturen för socialvetenskapliga data
Mer information:

CLARIN ERIC: infrastrukturen för språkresurser och språkteknologi
Mer information:

EATRIS-ERIC: infrastruktur för europeisk translationell forskning
Mer information:

  EISCAT(-3D): inkoherenta spridningsradar
  Mer information:

  ELIXIR: infrastruktur för biologisk information
  Mer information:

  EMBL: europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (och EMBC)
  Mer information:

   ESO: Europeiska sydobservatoriet; E-ELT (europeiska extremt stora teleskopet)
   Mer information:

   ESS ERIC: europeiska socialundersökningen
   Mer information

   ESRF: Europeiska synkrotronljuskällan
   Mer information:

   EU Openscreen ERIC: distribuerad europeisk infrastruktur inom kemisk biologi
   Mer information:

   Euro-BioImaging: forskningsinfrastrukturen för biologisk och biomedicinsk avbildningsteknik
   Mer information: 

    FAIR: internationella acceleratoranläggningen för kärnfysik
    Mer information:

    GBIF: internationellt nätverk för information om biologisk mångfald
    Mer information:

    ICDP: internationellt vetenskapligt forskningsprogram för borrningsverksamhet på fastlandet
    Mer information:

    ICOS ERIC: observationssystem för mätning av koldioxidutbytet
    Mer information:

    IML – Institut Mittag Leffler: forskningsinstitut för matematik
    Mer information:

    Infrafrontier: europeisk infrastruktur för framtagande, karakterisering, distribuering och arkivering av genetiskt modifierade musstammar
    Mer information:

    Instruct-ERIC: forskningsinfrastruktur för integrerad strukturbiologi
    Mer information:

     IODP: internationellt forskningsprogram för borrning till havs
     Mer information:

      MAX IV: synkrotronstrålningsanläggning
      Mer information:

      NeIC: nordiska samarbetet inom e-infrastruktur
      Mer information:

        PRACE: europeisk infrastruktur för högpresterande beräkningssystem (ESFRI)
        Mer information:

        EuroHPC (LUMI superdator)
        Mer information:

        Dessutom övervakas vissa internationella forskningsinfrastrukturer av andra aktörer än Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Sådana är exempelvis:

        EFDA-JET: det europeiska fusionsforskningsprojektet
        Mer information:

        ITER: internationella termonukleära experimentreaktorn
        Mer information:

        Jules Horowitz Materials Testing Reactor
        Mer information:

        ESA: Europeiska rymdorganisationen
        Mer information:

        EURO-ARGO ERIC: globalt havsövervakningssystem
        Mer information:

        Har du frågor eller synpunkter?