Finlands medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer

Finland är medlem i flera internationella forskningsinfrastrukturer, antingen genom ESFRI eller genom statsfördrag:

BBMRI: forskningsinfrastruktur för biobankning och analys av biologiska prover (ESFRI)
Mer information:

CERN: Europeiska organisationen för kärnforskning
Mer information:

CESSDA: infrastrukturen för socialvetenskapliga data (ESFRI)
Mer information:

CLARIN: infrastrukturen för språkresurser och språkteknologi (ESFRI)
Mer information:

EATRIS: infrastruktur för europeisk translationell forskning (ESFRI)
Mer information:

EFDA-JET: det europeiska fusionsforskningsprojektet (ESFRI)
Mer information:

EISCAT(-3D): inkoherenta spridningsradar (ESFRI)
Mer information:

ELIXIR: infrastruktur för biologisk information (ESFRI)
Mer information:

EMBL: europeiska molekylärbiologiska laboratoriet
Mer information:

ESA: Europeiska rymdorganisationen
Mer information:

ESO: Europeiska sydobservatoriet; E-ELT (europeiska extremt stora teleskopet)
Mer information:

ESS: europeiska socialundersökningen (ESS ERIC)
Mer information

ESRF: Europeiska synkrotronljuskällan
Mer information:

Euro-BioImaging: forskningsinfrastrukturen för biologisk och biomedicinsk avbildningsteknik
Mer information: 

EuroHPC (LUMI superdator)
Mer information:

FAIR: internationella acceleratoranläggningen för kärnfysik
Mer information:

GBIF: internationellt nätverk för information om biologisk mångfald
Mer information:

ICDP: internationellt vetenskapligt forskningsprogram för borrningsverksamhet på fastlandet
Mer information:

ICOS: observationssystem för mätning av koldioxidutbytet (ESFRI)
Mer information:

IML – Institut Mittag Leffler: forskningsinstitut för matematik
Mer information:

Infrafrontier: europeisk infrastruktur för framtagande, karakterisering, distribuering och arkivering av genetiskt modifierade musstammar (ESFRI)
Mer information:

ITER: internationella termonukleära experimentreaktorn
Mer information:

IODP: internationellt forskningsprogram för borrning till havs
Mer information:

Jules Horowitz Materials Testing Reactor
Mer information:

NeIC: nordiska samarbetet inom e-infrastruktur
Mer information:

    MAX IV: synkrotronstrålningsanläggning
    Mer information:

    PRACE: europeisk infrastruktur för högpresterande beräkningssystem (ESFRI)
    Mer information:

    Har du frågor eller synpunkter?