Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

  • Timo Repo, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • Mika Pantzar,  forskningsrådet för kultur och samhällea, vice ordförande
  • Sirkku Juhola, forskningsrådet för biovetenskap
  • Satu Ojala, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Susanna Näreaho, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Kari Herlevi, Rådet för strategisk forskning
  • Jaakko Soini, Fortum Waste Solutions Oy
  • Mari Vaattovaara, Helsingfors universitet

Har du frågor eller synpunkter?