Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

  • professor Reko Leino, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • professor Kirsimarja Blomqvist,  forskningsrådet för kultur och samhällea, vice ordförande
  • professor Juha Hiedanpää, forskningsrådet för biovetenskap
  • professor Tanja Kallio, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • professor Raine Mäntysalo, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • projektledare Kari Herlevi, Sitra
  • business development project manager Jaakko Soini, Fortum Waste Solutions Oy
  • professor Mari Vaattovaara, Helsingfors universitet

Har du frågor eller synpunkter?