Ledningsgruppen

  • Mirja Illikainen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • Kirsi-Marja Oksman-Caldentey, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö (vice ordförande)
  • Timo Repo, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Esa Vakkilainen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Pia Saari, Laurea yrkeshögskola
  • Mika Aalto, Kemianteollisuus ry.
  • Ilmari Absetz, Business Finland

Har du frågor eller synpunkter?