Öppen tillgång till forskningsmetoder

Akademin förutsätter öppen tillgång till forskningsmetoder alltid då det är möjligt. Detta beror både på metoden i fråga och på praxis inom vetenskapsgrenen. Akademin har tills vidare inga anvisningar om hur forskningsmetoderna ska göras öppet tillgängliga.

Har du frågor eller synpunkter?