Forskningsresultatens metadata

I alla forskningsresultat som producerats med finansiering från Akademin eller med hjälp av akademifinansierade forskningsinfrastrukturer ska alltid nämnas att forskningen har utförts med finansiering från Finlands Akademi. Också beslutnumren ska nämnas. I fråga om elektroniska publikationer eller arkivering måste denna information tilläggas till publikationens metadata.

I fråga om konsortiefinansiering ska beslutsnumren för konsortieledaren, delprojektet och de delprojekt som deltagit i produktionen av publikationen nämnas i den vetenskapliga publikationen.

Har du frågor eller synpunkter?