Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma ICT 2023: Turvallisuus ja yksityisyys hajautetuissa järjestelmissä

1.4.2021
28.4.2021 klo 16.15 Suomen aikaa
1.1.2022-31.12.2024
Käsittelyssä
  • Hakijana yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat konsortiot. Rahoitusta haetaan tutkimusryhmän palkkaamiseen.
  • Akatemia on varautunut rahoittamaan tutkimushankkeita huhtikuun 2021 kahdessa ICT2023-haussa yhteensä noin 7 miljoonalla eurolla.
  • Kevään 2021 haussa Akatemia arvioi samalta hakijalta vain yhden hakemuksen, joka koskee ICT2023-hanketta joko ”Turvallisuus ja yksityisyys hajautetuissa järjestelmissä”- tai ”Uudet tekoälymenetelmät” -hausta.
  • Mikäli hankkeessa tehdään yritysyhteistyötä, tulee tämä ilmaista selkeästi tutkimussuunnitelman kohdassa 3.2.

ICT 2023 -ohjelma on Suomen Akatemian ja Business Finlandin koordinoima ja rahoittama tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma, jonka tavoitteena on syvän tietojenkäsittelyosaamisen kehittäminen ja ICT:n laaja-alaisen hyödyntämisen edistäminen. Ohjelma perustuu ICT 2015 -työryhmän selvityksen ”21 polkua kitkattomaan Suomeen” esitykseen. Suomen Akatemian vuoden 2021 myöntämisvaltuudesta vähintään 10 miljoonaa euroa on tarkoitettu ohjelman rahoittamiseen. Business Finland ei järjestä rinnakkaista hakua yritysprojekteille, mutta rahoitusta on mahdollista hakea myös tähän aihepiiriin normaalin hakumenettelyn kautta (katso Business Finland, rahoitus).

Huhtikuussa 2021 on avoinna seuraavat kaksi temaattista ICT 2023 -hakua, joissa Akatemia on varautunut rahoittamaan tutkimushankkeita yhteensä 7 miljoonalla eurolla:

  • Turvallisuus ja yksityisyys hajautetuissa järjestelmissä (Security and privacy in decentralised and distributed systems)
  • Uudet tekoälymenetelmät (Frontier AI Technologies)

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen tulee siis olla eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia. Tutkijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on otettava huomioon tutkimuksen toteutuksessa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen ja rahoitusehtoihin Näin rahoitusta käytetään -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?