Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma ICT 2023: Terveystietojen turvallinen käyttö

5.4.2023
26.4.2023 klo 16.15 Suomen aikaa
1.1.2024–31.12.2026
Käsittelyssä
  • Hakijana yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat konsortiot.
  • Rahoitusta haetaan tutkimusryhmän palkkaamiseen ja hankkeen välittömiin tutkimuskuluihin
  • Akatemia on varautunut rahoittamaan tutkimushankkeita huhtikuun 2023 kahdessa ICT 2023 -haussa yhteensä noin 9 miljoonalla eurolla
  • Kevään 2023 haussa Akatemia arvioi samalta hakijalta vain yhden hakemuksen, joka koskee ICT 2023 -hanketta joko ”Tieto- ja viestintäteknologian rajat”- tai ” Terveystietojen turvallinen käyttö” -hausta.
  • Mikäli hankkeessa tehdään yritysyhteistyötä, tulee tämä ilmaista selkeästi tutkimussuunnitelman kohdassa 3.2.

ICT 2023 -ohjelma on Suomen Akatemian ja Business Finlandin koordinoima ja rahoittama tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma, jonka tavoitteena on syvän tietojenkäsittelyosaamisen kehittäminen ja ICT:n laaja-alaisen hyödyntämisen edistäminen. Ohjelma perustuu ICT 2015 -työryhmän selvityksen ”21 polkua kitkattomaan Suomeen” -esitykseen. Suomen Akatemian vuoden 2023 myöntämisvaltuudesta enintään 10 miljoonaa euroa on tarkoitettu ohjelman rahoittamiseen. Business Finland ei järjestä rinnakkaista hakua yritysprojekteille, mutta rahoitusta on mahdollista hakea myös tähän aihepiiriin normaalin hakumenettelyn kautta (katso Business Finland, rahoitus).

Huhtikuussa 2023 on avoinna seuraavat kaksi temaattista ICT 2023 -hakua, joissa Akatemia on varautunut rahoittamaan tutkimushankkeita yhteensä 9 miljoonalla eurolla:

  • Tieto- ja viestintäteknologian rajat
  • Terveystietojen turvallinen käyttö

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä vastuullista.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen ja rahoitusehtoihin Näin rahoitusta käytetään -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?