Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa -akatemiaohjelma

1.4.2021 (varsinainen haku 11.8.2021)
8.9.2021 klo 16.15 Suomen aikaa (varsinainen haku)
enintään 8 miljoonaa euroa
1.1.2022-31.12.2025
Käsittelyssä
  • Hakijana ovat yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat Rahoitusta haetaan tutkimusryhmän palkkaamiseen.
  • Ohjelmassa on varauduttu rahoittamaan yksittäisiä hakemuksia ja konsortion osahankkeita enintään 500 000 eurolla ja konsortioita enintään 1 200 000 eurolla.

Akatemiaohjelma on temaattinen, tavoitteellinen ja koordinoitu kokonaisuus, jossa monimuotoisella ohjelmatoiminnalla tuetaan korkeatasoista, uudistuvaa ja vaikuttavaa tutkimusta sekä edistetään kansainvälistä ja kansallista tutkimusyhteistyötä. Akatemiaohjelmien aiheet voivat syntyä tieteen lähtökohdista ja ennakoinnin avulla yhteiskunnallisesti tärkeiksi tunnistetuista tarpeista.

Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa -akatemiaohjelmassa tavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa kiertotalouden kriittisistä materiaalivirroista, korkean teknologian tuotteista ja palveluista kiertotaloudessa, kiertotalouden eri toimijoiden yhteistyöstä ja toiminnan ohjauksesta sekä kiertotalouden yhteydestä kaupungistumiseen. Kriittiseksi arvioitujen raaka-aineiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti, sillä uuden teknologian akkuihin tarvitaan suuria määriä monia metalleja ja mineraaleja. Kriittisten raaka-aineiden kierrätystaso ei ole riittävä. Kiertotalousvaatimukset edellyttävät uusien teknologioiden, tuotteiden ja kierrätysmekanismien ja liiketoimintamallien käyttöönottoa. Toimiva kiertotalous on kestävän kehityksen edellytys.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita on tuottaa uutta tieteellistä tietoa ohjelman teema-alueilla, ohjata tutkimusta kaupunkien kiertotalouden kannalta merkittäville sovellusalueille sekä lisätä kaupunkien kiertotalouden kehittämisen mahdollistavaa korkeatasoista tutkimusta. Ohjelmamuistiossa esitellään tarkemmin tämän ohjelman tausta, tavoitteet ja aihealueet.

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakuun jätetään aiesuunnitelmat ja haun toiseen vaiheeseen kutsutaan hankkeet aiesuunnitelmien arviointien perusteella. Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen tulee siis olla eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia. Tutkijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on otettava huomioon tutkimuksen toteutuksessa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen ja erityisesti rahoitusehtoihin Näin rahoitusta käytetään -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Mahdollisista muutoksista hakuohjeissa aie- ja varsinaisen haun välillä tiedotetaan tällä hakuilmoitussivulla.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?