Beslutande organ

Finlands Akademis beslutande organ omfattar Akademins styrelse, sektioner som styrelsen tillsatt, tre forskningsråd och kommittén för forskningens infrastrukturer. Rådet för strategisk forskning verkar vid Finlands Akademi och dess administrationstjänster produceras av Akademins förvaltningsämbete.

Har du frågor eller synpunkter?