Tandem Forest Values 3 – Hållbara värdekedjor från skogens råmaterial

6.10.2021
2.12.2021 kl 16.15 finsk tid OBS! E-tjänsten är avbrott 29.-30.11.2021.
3 miljon euro
Två år. Projekten bör starta senast den 1.9.2022.
Under behandling

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik, Forskningsrådet Formas, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och Walter Ahlströms stiftelse öppnar tillsammans en utlysning riktad till hållbara värdekedjor från skogens råmaterial.

Via utlysningen finansieras konsortieprojekt där konsortieparterna är från Finland och Sverige. Konsortiet leds av en forskare av den yngre forskargenerationen som har avlagt doktorsexamen högst tio år sedan. I ansökningarna bör ingå minst en och högst två konsortieparter från båda länder.

Utlysningstexten och anvisningarna har publicerats på engelska.

OBS! E-tjänsten är avbrott 29.-30.11.2021.

Har du frågor eller synpunkter?