Bedömning och beslut

Finlands Akademis finansieringsbeslut baserar sig på kollegial bedömning av ansökningar. Jämlik behandling av sökandena beaktas i alla skeden av bedömningen och beslutsfattandet.

Vi publicerar bedömningsanvisningarna, grunderna för finansieringsbeslut och förtroendeorganens riktlinjer på webben innan utlysningar öppnas. 

Har du frågor eller synpunkter?