Edistymisraportti

Mikäli hakija on vastuullisena johtajana hankkeessa, jolla on Akatemian rahoitusta ja josta ei vielä ole jätetty loppuraporttia, hakemukseen liitetään edistymisraportti seuraavaa rakennetta noudattaen:

Otsikko: Edistymisraportti/raportit vastuullisen johtajan hankkeista

Hakijan nimi, uuden hakemuksen numero

Edistymisraportti 

Mikäli niitä on useita, jokainen hanke laitetaan erikseen samaan liitteeseen

  • hankkeen avaintiedot: päätösnumero, hankkeen nimi, rahoitusmuoto, myönnetty rahoitus, rahoitusaika
  • hankkeessa tähän mennessä tehdyt julkaisut: kaikkien julkaisujen lukumäärä ja sellaisten julkaisujen lukumäärä, jotka on julkaistu ulkomaisissa referee-käytäntöä noudattavissa julkaisuissa; tärkeimpien julkaisujen bibliografiset tiedot.
  • hankkeessa rahoitetun tutkimusryhmän kokoonpano: tutkijoiden lukumäärä ja päätoimiset tutkijat nimeltä
  • lyhyt kuvaus hankkeen edistymisestä (enintään 2500 merkkiä)
  • lyhyesti nyt haettavana olevan rahoituksen liittyminen raportoitavaan hankkeeseen.

Edistymisraportti laaditaan samalla kielellä kuin hakemus. Raportti/raportit liitetään hakemukseen yhtenä asiakirjana sähköisessä asioinnissa. Nimeä liitetiedosto seuraavasti: sukunimesi_report.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?