BioFuture2025 (2017-2025)

BioFuture2025 hakee parhaita ideoita ja uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä tutkimusta, joka avaa biotaloudelle uusia kehityspolkuja. Tavoitteena on biopohjaisiin ratkaisuihin perustuva talous, joka hillitsee ilmastonmuutosta ja luonnonresurssien ylikulutusta.

Fossiilisiin varantoihin perustuvan talouden rinnalle on vahvistumassa biopohjaisiin ratkaisuihin perustuva talous, jonka avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja luonnonresurssien ylikulutusta. Tällä muutoksella on yhteiskunnallisia ja kulttuurisia seurauksia. Taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävät biotaloudelliset ratkaisut edellyttävät, että ne ovat yleisesti hyväksyttäviä. Jotta biotalouspohjaiseen yhteiskuntaan siirtyminen onnistuisi, muutosprosessissa tarvitaan vahvaa vuorovaikutusta yritysmaailman, julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kesken.

BioFuture2025 -akatemiaohjelman tavoitteena on tukea uuden tietopohjan luomista sekä edistää merkittäviä tieteellisiä avauksia ja läpimurtoja tiedettä uudistamalla. Ohjelmassa haetaan parhaita ideoita, uudenlaisia mahdollisuuksia ja tehdään tutkimusta, joka avaa biotalouden uusia kehityspolkuja suurin harppauksin. Tavoitteena on viedä suomalainen tutkimus alan kansainväliseen kärkeen rahoittamalla kunnianhimoisia ja rohkeita, myös riskejä sisältäviä, avauksia.

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Risto Vilkko, p. 029 533 5136
  • suunnittelija Sanna Hytönen, p. 029 533 5032

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?