Kehitystutkimus - DEVELOP2 (2023-2026)

DEVELOP2 on Suomen Akatemian ja ulkoministeriön yhteisesti rahoittama kehitystutkimuksen akatemiaohjelma.  DEVELOP2-ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä, ilmiökeskeistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, jonka kohteena ovat globaalin kehityksen kysymykset, ja joka hyödyttää kehittyvien maiden taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä ja hyödyntää suomalaista osaamista. Lähtökohtana on vastata YK:n jäsenmaiden hyväksymän kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n tavoitteisiin.

Agenda 2030:n tavoitteena on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä kehitys sekä köyhyyden poistaminen. Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamisessa keskiöön nousevat muun muassa sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden ja digitalisaation kasvava rooli. Niiden kautta voidaan löytää uusia ratkaisuja, joilla tuetaan myönteistä kehitystä.

Tutkimuksen tukeminen ja tutkimuskapasiteetin vahvistaminen nähdään tärkeäksi kehityskohteeksi useissa kehittyvissä maissa, mutta paikallisilla yliopistoilla on usein heikot resurssit tehdä tutkimusta. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja kapasiteetin vahvistaminen voivat nostaa kehittyvien maiden omaa kilpailuasemaa. DEVELOP2 pyrkii osaltaan vahvistamaan kehittyvien maiden tutkimuskapasiteettia rahoittamalla hankkeita, jotka tukevat suomalaisten ja kohdemaiden tutkijoiden ja yliopistojen välistä pitkäjänteistä tasavertaista kumppanuutta ja tutkimusyhteistyötä. Tutkimustulosten levittämisessä ja toimeenpanossa kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö ovat keskeisiä.

DEVELOP2-haussa on kolme aihealuetta:

  • Kehittyvien maiden kestävä talous (digitalisaatio, työpaikat, elinkeinot, ihmisarvoinen työ, kansainvälinen kauppa)
  • Yhteiskunnan toimintakyvyn vahvistaminen (hyvinvointi, terveys, ihmisoikeudet, laadukas koulutus ml. kouluruokailu)
  • Ruokaturva, luonnon monimuotoisuus, ympäristöterveys ja luonnonvarojen kestävä hallinta ja käyttö

DEVELOP2 -haku avautui 1.2. ja päättyi 5.4. Rahoitettavien hankkeiden rahoituskausi on 40 kk. 

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, p. 029 533 5143
  • ohjelmapäällikkö Sara Illman, p. 029 533 5119
  • suunnittelija Ritva Helle, p. 029 533 5023

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?