Hakemuksen osat ja niiden ohjeet organisaatiohakijalle (FIRI)

Hakemus koostuu Akatemian verkkoasioinnissa täytettävistä lomakkeista sekä pdf-muodossa jätettävistä hakemuksen liitteistä. Hakijalla on oikeus jättää hakemuksensa suomeksi tai ruotsiksi.  Hakemukset pyydetään kuitenkin jättämään englanniksi, koska hakemukset arvioidaan kansainvälisesti. 

Hakemuksen osat ja niiden sisältö verkkoasioinnissa (SARAssa) 
Vastuuhenkilön tiedot/CV (Personal data/CV) 

 • Henkilötiedot 
 • Tutkinnot (viimeisin ensimmäisenä),  
 • Dosentuurit ja professuurit 
 • Liitteenä CV/ansioluettelo mallipohjassa esitetyllä rakenteella, enintään kaksi sivua 

Konsortion osapuolet (jos kyseessä konsortiohakemus) (Consortium parties) (if applicable) 

Yleiskuvaus (General information) 

 • Suorituspaikan tiedot 
 • hakemuksen aihe englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi 
 • Tutkimusalat (vähintään yksi, enintään viisi) 
 • Asiasanat englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi 

Abstrakti (Abstract) 

 • Enimmäispituus on 2500 merkkiä. Lyhyt kuvaus tutkimusinfrastruktuurista, millainen se on ja miten se palvelee tutkimusta. Kuvaus infrastruktuurin osasta tai asiasta, jolle rahoitusta haetaan, esim. laitteiston hankinta, tietokannan päivitys tai palvelujen laajennus
 • Lisää Abstraktista 

 Tutkimussuunnitelma/toimintasuunnitelma (Research plan) 

Tärkeimmät julkaisut (Most relevant publications) 

 • Enintään 20 tutkimusinfrastruktuurin kannalta tärkeintä julkaisua 
 • Julkaisuja voi hakea VIRTA-palvelusta. Ohje VIRTA-palvelun käyttöön. 
 • Julkaisuja voi syöttää myös suoraan. Pakolliset tiedot: tekijä(t), julkaisun otsikko, 
 • julkaisuvuosi ja sarjan/lehden nimi 
 • Tutkimusinfrastruktuurin vastuullisen johtajan täydellinen julkaisuluettelo liitetään 
 • hakemukseen kohdassa Liitteet
 • Lisää Tärkeimmistä julkaisuista (Most relevant publications)

Yhteistyökumppanit (Collaborators)  

 • yhteistyökumppanit eriteltynä (nimi, organisaatio, maa, yhteistyön kuvaus lyhyesti) 

Yhteydet (Affiliations) 

 • ESFRI-tiekartan mukaiset tutkimusinfrastruktuurit 
 • Muut tutkimusympäristöt 
 • Huippuyksiköt 
 • Lippulaiva-ohjelman hankkeet 

Eettiset kysymykset (Ethical aspects) 

 • Tutkimushankkeen eettinen lupa (kyllä/ei) 
 • Tutkimusvilppiin syyllistyminen (kyllä/ei)
  • Jos hakija on edellisen kolmen vuoden aikana todetusti syyllistynyt tutkimusvilppiin, Akatemia jättää hakemuksen tutkimatta. 
 • Lisää Eettisistä kysymyksistä

Hankkeen rahoitus (Funding for the project)

 • Rahoituskausi, tehollinen työaika, henkilösivukulut, yleiskustannusosuus ja ALV 
 • Palkat ja muut kustannukset 
 • Hankkeen muut rahoittajat ja rahoitusosuudet. Jos saat hakemuksen jättämisen jälkeen 
 • muualta rahoitusta Akatemiasta haettuun tarkoitukseen, sinun tulee viipymättä ilmoittaa tästä Akatemialle. 
 • Perustelut haettavalle rahoitukselle. Kiinnitä huomiota kustannusarvion realistisuuteen.
 • Budjetointiosion tekemisessä saat apua oman suorituspaikkasi hallinnosta. Tarkemmat ohjeet koskien rahoitusta on esitetty hakuilmoituksen kohdassa ”Haettava rahoitus ja   rahoituskausi”. 
 • Suorituspaikan sitoumus. Varmista suorituspaikkasi (yleensä yliopisto tai tutkimuslaitos) sitoutuminen hankkeeseen suorituspaikan oman ohjeen mukaisesti.  

Vastuullisen johtajan palkkaus (Salary cost for PI) 

 • Tutkimusinfrastruktuurin vastuulliselle johtajalle voi hakea rajoitetusti palkkausta  
 • Vastuullisen johtajan käyttämä työaika.  
 • Jos hankkeen vastuullisen johtajan palkkaukseen haetaan rahoitusta (enintään 12 kuukautta), niin selkeät perustelut hänen palkkaukselleen.   
 • Jos vastuullisella johtajalla ei ole pysyvää palvelussuhdetta, suunnitelma hänen palkkauksestaan rahoituskauden aikana.  
 • Ohjeet vastuullisen johtajan palkkauksesta löydät hakuilmoituksen kohdasta Haettava rahoitus ja rahoituskausi 
 • Lisää Vastuullisen johtajan palkkauksesta  (Salary cost for PI) 

Julkinen kuvaus (Public description)   

 • Enimmäispituus 1000 merkkiä 
 • Hakemuksen yleistajuinen ja selkeä kuvaus englanniksi ja suomeksi / ruotsiksi 
  • millaista tutkimusta infrastruktuurin avulla on mahdollista tehdä ja mitä merkitystä 
   tällä tutkimuksella on tai voi olla tieteelle ja yhteiskunnalle  
  • millaista välineistöä tai palvelua infrastruktuuri tarjoaa tutkimukseen (välineitä, 
   laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja tms.) 
  • millainen tutkimusinfrastruktuuri on kyseessä (keskitetty, hajautettu, virtuaalinen)  
  • muita kiinnostavia seikkoja 
  • hyvä laittaa myös linkki tutkimusinfrastruktuurin kotisivulle   
  • mukaan voi laittaa myös viitteitä aiempiin julkaisuihin, jotka ovat helposti saatavissa 
  • yleisestä kirjastosta tai Internetistä. 
 • Akatemia käyttää julkista kuvausta hankkeen tiedottamisessa 
 • Lisää Julkisesta kuvauksesta (Public description)   

 Valtuutus (Authorization) 

 • Mikäli hakemuksesta vastaa joku muu kuin organisaation edustaja, hänen tulee valtuuttaa 
 • organisaation edustaja tekemään osia hakemuksesta tai katselemaan hakemusta. 
 • Aloita kirjoittamalla valtuutettavan nimi varattuun kenttään. 
 • Valtuutettavan henkilön täytyy olla rekisteröitynyt SARAn käyttäjäksi 
 • Yhtä aikaa ei voi samalle kentälle valtuuttaa useampia henkilöitä eikä vastuuhakija voi  valtuutuksen aikana itse muokata kenttää. 
 • Älä valtuuta itseäsi 
 • Valtuutuksen tekniset ohjeet löydät verkkoasioinnin ohjeista 
 • Lisää Valtuutuksesta (Authorization) 

 Jätä hakemus (Submit Application) 

 • Hakemuksen voi jättää, kun kaikki tarvittavat tiedot on täytetty tai liitetty välilehdillä  
 • Punainen varoitukolmio välilehdellä kertoo, jos jotain pitää vielä täydentää 
 • Jätettyä hakemusta voi täydentää hakuajan aikana. Tallennus korvaa vanhan version. 
 • Hakuajan jälkeen hakemuksen täydennystä on pyydettävä Akatemiasta hakuilmoituksessa olevilta vastuuhenkilöiltä 

Hakemuksen liitteet sen mukaan, onko hakijana yksittäinen hanke vai konsortio   

Hakemuksen liitteet   

Pakolliset liitteet:  

 Tapauskohtaiset liitteet:  

 • edistymisraportti tai loppuraportti Akatemian jo rahoittamasta infrastruktuurista, jolle nyt  haetaan rahoitusta  
 • eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto  

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?