Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -haun hakemusten priorisointiliite

Yliopiston tai muun tutkimusinfrastruktuuria osaltaan isännöivän tutkimusorganisaation Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -haun hakemusten priorisointiliite

Ohje

Priorisointiliitteen toimittaminen Akatemiaan

Isäntäorganisaatio voi toimittaa pakollisen priorisointiliitteen Akatemiaan valitsemallaan tavalla

 1. Täyttämällä tämän liitteen tiedot ja liittämällä se Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -haun liitteksi haun määräpäivään mennessä

  TAI

 2. Kertomalla liitteessä, että aikoo toimittaa liitteen mukaiset tiedot Akatemiaan /  aikoo täydentää hakemustaan liittämällä liitteen tarvittavien tietoineen viimeistään 30.9.2020 mennessä.

Yleisperiaatteet

 • Isäntäorganisaatiolla tarkoitetaan yliopistoa tai muuta tutkimusorganisaatiota, joka vastaa tutkimusinfrastruktuurista tai infrastruktuuriverkoston osasta.
 • Kaikki isäntäorganisaatiot, jotka ovat mukana Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -haussa, laativat omat priorisointiliitteensä tätä hakua varten. Isäntäorganisaatio voi priorisoida tähän hakuun sisällyttämiäänsä tutkimusinfrastruktuureja myös Tiekartta 2020 haun priorisointiliitteessään.
 • Priorisointiliitteet lisätään hakemuksen liitteiksi  ja toimitetaan Akatemiaan viimeistään 30.9.2020 mennessä.
 • Hakemus on hakukelpoinen vain, jos kaikki sen isäntäorganisaatiot ovat listanneet hakemuksen priorisointiliitteessään.
 • Tutkimusinfrastruktuurikomitea ottaa rahoituspäätöksissä arviointilausunnon ja haun tavoitteen lisäksi huomioon tutkimusorganisaatioiden priorisoinnit.

Toteutus

Kukin isäntäorganisaatio voi laatia kaksi listaa niistä hakemuksista, joihin se haluaa sitoutua

 • H-lista (Hakija-lista): Vastuuhakijan listalla luetellaan hakemukset, joissa isäntäorganisaatio on vastuullinen hakija
 • O-lista (Osahakija-lista): Osahakijan listalla luetellaan hakemukset, joissa isäntäorganisaatio on hakija konsortio-osapuolena, mutta ei vastuullisena hakija
 • Liitteissä ei tarvitse perustella tutkimusinfrastruktuurien priorisointia. Tarvittaessa tutkimusinfrastruktuurikomitea pyytää perustelut jälkikäteen.

Kummallakin listalla (O ja H) isäntäorganisaatio priorisoi hakemuksensa sijoittamalla ne ryhmiin A, B ja C

 • A-ryhmään sijoitetaan hakemukset, joita isäntäorganisaatio priorisoi Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -hauissa eniten. A-ryhmässä voi olla enintään 30% listan hakemuksista. Jos hakemuksia on vain muutama, A-ryhmään voi sijoittaa ainakin yhden hakemuksen.
 • B-ryhmään sijoitetaan hakemukset, joita isäntäorganisaatio priorisoi Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -hauissa toiseksi eniten. B-ryhmässä voi olla enintään 40% listan hakemuksista. Jos hakemuksia on vain muutama, B-ryhmään voi sijoittaa ainakin yhden hakemuksen.
 • C-ryhmään sijoitetaan hakemukset, joita isäntäorganisaatio priorisoi Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina -hauissa kolmanneksi eniten.

Malli

Vastuuhakijan lista (H-lista)

Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina

HA-ryhmän hakemukset      

-

-

 

 

-

-

HB-ryhmän hakemukset

-

-

 

 

-

-

HC-ryhmän hakemukset

-

-

 

 

-

-

 

 

 

Osahakijan lista (O-lista)

Tutkimusinfrastruktuurit yhteistyön alustoina

OA-ryhmän hakemukset

-

-

                     

 

-

-

OB-ryhmän hakemukset

-

-

 

 

-

-

 

OC-ryhmän hakemukset

-

-

 

 

-

-

 

 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?