Suunnattu akatemiahanke 2020: International Co-Investigator Scheme –Suomi–Norja -tutkimusyhteistyö tekniikan aloilla

1.9.2020
5.10.2020 klo 16.15 Suomen aikaa
enintään 2 miljoonaa euroa
1.9.2021–31.8.2024
Käsittelyssä

Rahoitushaku on päättynyt ja Akatemian verkkosivut on uusittu 6.10.2020. Jotkut tämän hakuilmoituksen linkit eivät tästä syystä välttämättä toimi. Hakua koskeviin kysymyksiin vastaavat haun yhteyshenkilöt.

  • Yksittäisen tai konsortiomuotoisen akatemiahankkeen kokonaismyönnön enimmäismäärä on 750 000 euroa (laskennallisesti 250 000 euroa / vuosi).
  • Hakijana yksittäinen tutkija tai konsortio. Rahoitusta haetaan tutkimusryhmän palkkaamiseen. Rahoituksella katetaan suomalaisen      ja norjalaisen tutkimusryhmän kustannuksia.
  • Suomalainen osapuoli hakee rahoitusta suomalaisen ja norjalaisen osapuolen tutkimuskuluihin. Rahoitus osoitetaan suomalaiseen      suorituspaikkaan, joka sitoutuu tekemään valtionavustuslain (688/2001) 7 § 2 momentin mukaisen sopimuksen valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista norjalaisen suorituspaikan kanssa.

Suomen Akatemia suuntaa rahoitusta suomalaisten ja norjalaisten tutkimusryhmien International Co-Investigator Scheme -tutkimusyhteistyöhön tekniikan aloilla. Suunnatun haun akatemiahankkeilla edistetään tutkimuksen laatua, tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista ja monimuotoisuutta. Tavoitteena on kansainvälisesti korkeatasoinen tekniikan alan tutkimus, mahdolliset tieteelliset läpimurrot ja tutkimusyhteistyö parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa. Tutkimus toteutetaan yhteistyönä norjalaisen osapuolen tai osapuolien kanssa, ja suomalaisten ja norjalaisten välinen tutkimusyhteistyö tuo merkittävää lisäarvoa hankkeeseen.

Akatemiahankkeen hakija hakee rahoitusta tutkimusryhmän palkkaamiseen. Akatemiahankkeen vastuullisella johtajalla tulee olla tohtorin tutkinnon lisäksi muuta merkittävää näyttöä tieteellisestä työstä. Yleensä hän on professorin tai dosentin tasoinen tutkija.

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on varautunut rahoittamaan tutkimushankkeita yhteensä enintään 2 miljoonalla eurolla.

Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen tulee siis olla eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia. Tutkijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on otettava huomioon tutkimuksen toteutuksessa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin Näin käytät rahoitusta -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Hakijoiden tulee olla yhteydessä Suomen Akatemiaan ennen hakemuksen jättämistä.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen PDF-tiedostona alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?