Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimuksen erityisrahoitus -haku 2020

25.8.2020
15.9.2020 klo 16.15 Suomen aikaa
20 miljoonaa euroa
21.8.2020 – 30.11.2023 (rahoituskausi voi alkaa takautuvasti)
Päätetty

Rahoitushaku on päättynyt ja Akatemian verkkosivut on uusittu 6.10.2020. Jotkut tämän hakuilmoituksen linkit eivät tästä syystä välttämättä toimi. Hakua koskeviin kysymyksiin vastaavat haun yhteyshenkilöt.

  • Rahoitettavan hankkeen koko on pääsääntöisesti 0,5 – 2 miljoonaa euroa.
  • Rahoitusta voivat hakea yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat konsortiot.

Suomen Akatemia rahoittaa kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen lisäksi rahoitettavien tutkimushankkeiden tulee edistää tämän aihepiirin laajempaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Päätökset tehdään kansainvälisen vertaisarvioinnin ja rahoitusmuodon tavoitteiden pohjalta. Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimuksen tieteelliseen laatuun, hankkeen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja siihen, miten suunnitelma vastaa tämän haun tavoitteisiin sekä siihen, että hakijoilla on suunnitelman toteuttamisen kannalta riittävän monipuolista osaamista.

Hankkeen vastuullisella johtajalla tulee olla tohtorin tutkinnon lisäksi muuta merkittävää näyttöä tieteellisestä työstä. Yleensä hankkeen johtaja on professorin tai dosentin tasoinen tutkija.

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen tulee siis olla eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia. Tutkijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on otettava huomioon tutkimuksen toteutuksessa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin Näin käytät rahoitusta -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen PDF-tiedostona alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?