Akatemiatutkijan tehtävä 2020, kaikki tutkimusalat

1.9.2020
5.10.2020 klo 16.15 Suomen aikaa
1.9.2021–31.8.2026
Käsittelyssä

Rahoitushaku on päättynyt ja Akatemian verkkosivut on uusittu 6.10.2020. Jotkut tämän hakuilmoituksen linkit eivät tästä syystä välttämättä toimi. Hakua koskeviin kysymyksiin vastaavat haun yhteyshenkilöt.

  • Palkkausmääräraha viisivuotiskaudelle yhteensä 447 651 euroa/akatemiatutkija, joka vastaa 5 100 euron kuukausipalkkaa. Tehtävään valitun on mahdollista hakea myöhemmin tutkimuskulurahoitusta erillisellä hakemuksella.
  • Hakijana yksittäinen tutkija, jonka tohtorintutkinnon suorittamisesta on kulunut hakuajan päättyessä vähintään kolme ja enintään yhdeksän vuotta.

Akatemiatutkija toteuttaa tieteellisesti korkeatasoiseksi arvioitua tutkimussuunnitelmaa. Hän on monipuolisesti verkottunut tutkija, jolla on mahdollisuus pätevöityä vaativimpiin tutkijan tehtäviin ja vakiinnuttaa asemansa itsenäisenä tutkijana kansainvälisessä tutkijayhteisössä.

Akatemiatutkijan tehtävää ei myönnetä vakinaisessa professuurissa tai muussa tutkimusorganisaation ylimmän tason tutkimustehtävässä olevalle.

Tutkijan tehtävää täytettäessä edellytetään tohtorin tutkinnon jälkeen harjoitettua menestyksekästä julkaisutoimintaa, tieteellistä yhteistyötä ja tohtorin tutkinnon jälkeistä vähintään kolmen ja enintään yhdeksän vuoden tieteellistä työskentelyä. Jos tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen on suoritettu erikoislääkärikoulutus, voi tohtorin tutkinnosta olla enintään 13 vuotta.

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen tulee siis olla eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia. Tutkijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on otettava huomioon tutkimuksen toteutuksessa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin Näin käytät rahoitusta -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen PDF-tiedostona alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?