ERA-NETit ja muut EU-yhteistyöverkostot

ERA-NET on EU:n tutkimuksen ja teknologian puiteohjelmien rahoitusmuoto, jolla kehitetään kansallisten tutkimusohjelmien ja tutkimuksen rahoittajien yhteistyötä eurooppalaisen tutkimuksen edistämiseksi. ERA-NETit verkottavat kansallisia tai alueellisia ohjelmia, tukevat kansallisten ja alueellisten tutkimusohjelmien yhteistyötä ja koordinointia, lisäävät järjestelmällistä tiedonvaihtoa ohjelmien välillä sekä kartoittavat yhteistyön esteitä.

ERA-NETeissa järjestetään tutkijoille monikansallisia yhteishankehakuja aihealueilla, jotka suunnitellaan yhteistyössä verkoston toimijoiden kesken. Euroopan komissio maksoi 6. ja 7. puiteohjelman aikana tutkimusta rahoittaville kansallisille organisaatioille ERA-NETin koordinointi- ja hallinnointikuluja. ERA-NET Plus -rahoituksella komissio puolestaan osallistui 7. puiteohjelmassa tutkimushankkeiden rahoittamiseen yhdessä verkoston rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Horisontti 2020 tarjoaa puolestaan osarahoitusta sekä tutkimushankkeille että verkostojen omiin aktiviteetteihin ERA-NET Cofund -rahoituksen muodossa.

ERA-NETin partneriorganisaatiot osallistuvat aina harkintansa mukaan yhteisiin hakuihin. Komission rahoituksen loputtua ERA-NETit voivat toimia itsenäisinä (rahoitus)verkostoina tai osana yhteistä ohjelmasuunnittelua (Joint Programming).

Akatemia on osallistunut aktiivisesti ERA-NETien erilaisiin tehtäväkokonaisuuksiin ja vastannut valmisteluista sellaisissa tehtävissä, jotka ovat sivunneet Akatemian toimintaa Suomessa. Horisontti 2020 -puiteohjelman aikana vuosina 2014-2019 Akatemia on rahoittanut ERA-Net-, Joint Programming- ja European Joint Programme-verkostojen hakujen konsortioissa mukana olevia suomalaisia tutkimusryhmiä yhteensä noin 32 miljoonalla eurolla.

Muut EU-yhteistyöverkostot

EU:n tutkimuksen puiteohjelmista on tuettu myös muita rahoittajien yhteistyöverkostoja, jotka pyrkivät edistämään eurooppalaista yhteistyötä tietyillä aloilla tai esim. löytämään parhaita käytäntöjä yhteisrahoituksen prosesseissa (esim. ERA-LEARN). Horisontti 2020 aikana näitä verkostoja tuetaan Coordination Support Action (CSA) -rahoituksella. Tätä rahoitusta voidaan kohdentaa myös Joint Programming aloitteiden toiminnan tukemiseen tai uusien rahoitus-yhteistyöverkostojen toiminnan luomiseen.

Käynnissä olevat ERA-NETit ja muut EU-yhteistyöverkostot, joita Akatemia rahoittaa:

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?