FIRI2021 - Tiekartan ulkopuoliset

1.4.2021
19.5.2021 klo 16.15 Suomen aikaa
30 miljoonaa kahdelle nyt avautuvalle haulle
1.1.2022–31.12.2024
Käsittelyssä
  • Akatemialta haettavan rahoitusosuuden suositeltava alaraja on yksittäisen hakemuksen osalta 200 000 euroa. Konsortiohakemuksessa osahankkeen suositeltava alaraja on 100 000 euroa ja koko konsortion suositeltava alaraja on 600 000 euroa.
  • Hakijana on yksittäinen tutkimusorganisaatio tai niiden muodostama konsortio.
  • Lisäys 25.3. Hakuilmoitusta on täydennetty seuraavasti: Suomen Akatemia varautuu jakamaan kahden nyt avattavan FIRI-rahoitushaun kautta myös mahdollisen lisärahoituksen (20 miljoonaa euroa), mikäli Suomen kestävän kasvun ohjelma: Alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma Muutos vaikuttaa myös toimintasuunnitelmaa ja arviointilomakkeeseen ja -ohjeeseen. Lue lisää aiheesta digitalisaatio ja vihreä siirtymä kevään FIRI2021 hauissa.
  • Lisäys 28.4.2021. Hakuilmoitusta on täydennetty seuraavasti: Euroopan komission ohjeiden mukaan elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisissa rahoituksissa on noudatettava do no significant harm -periaatetta (DNSH). Asiaan liittyvä erillisselvitys pyydetään kansainvälisessä arvioinnissa parhaiten menestyneiltä hakemuksilta päätöksenteon tueksi syksyllä 2021.

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista, vahvistamista ja uudistamista. FIRI-rahoitus on tarkoitettu tutkimusinfrastruktuurin rakentamisvaiheen investointikuluihin, kuten laitteiden ja järjestelmien hankintaan sekä palveluiden muodostamiseen. Rahoitusta voi myös hakea olemassa olevan infrastruktuurin merkittävään päivittämiseen. Haut on suunnattu tiekartan 2021-2024 tutkimusinfrastruktuureille ja hankkeille, jotka liittyvät kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin, joissa Suomi on jäsen (FIRI2021 Tiekartta ja kansainväliset jäsenyydet) sekä tiekartan ulkopuolisille tutkimusinfrastruktuureille (FIRI2021 Tiekartan ulkopuoliset). Suomen Akatemia on varautunut rahoittamaan tutkimusinfrastruktuureita FIRI2021-rahoitushauissa yhteensä noin 30 miljoonalla eurolla jaettavaksi näiden kahden nyt avoinna olevan haun kesken.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen ja rahoitusehtoihin Näin rahoitusta käytetään -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Tutustu myös kaikkiin liitteisiin, jotka on koottu Ohjehakemistoon A-Ö, FIRI (tutkimusinfrastruktuurit).

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?