Suomen Akatemia päätti COVID-19-erityisrahoituksesta

28.5.2020

Suomen Akatemian huhtikuussa avaaman COVID-19-erityishaun rahoitettavat hankkeet on valittu. Rahoituksen saa 44 osahakemusta 12 organisaatiosta. Hankkeet käsittelevät laajasti SARS-CoV-2-virusta ja sen aiheuttamaa COVID-19-epidemiaa, epidemian yhteiskunnallisia vaikutuksia ja kielteisten seurausten ehkäisyä ja/tai sen hillintää.

Koronavirusepidemia on aiheuttanut maailmanlaajuisesti poikkeuksellisia haasteita niin ihmisten terveydelle kuin yhteiskuntien toiminnallekin. Suomen Akatemia halusi nopealla aikataululla tukea ja vauhdittaa COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Akatemian hallitus osoitti 1.4.2020 kokouksessaan 8,45 miljoonaa euroa tämän erityishaun rahoittamiseksi. Suomen Akatemian yleisjaosto päätti rahoituksesta 26.5.2020.

”Haussa näkyi vahvasti, minkälainen merkitys tutkimuksesta syntyvällä osaamisella ja sen hyödyntämisellä on yllättävissä yhteiskunnallisissa tilanteissa. Koronaepidemian kaltaiset yhteiskunnalliset kriisit nostavat esille lukuisan joukon haasteita, joiden ratkaisuihin tutkimustyön kautta syntyvää osaamista voidaan hyödyntää”, Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala sanoo.

Akatemia sai hakemuksia 26 tutkimusorganisaatiosta ja osahakemuksia niissä oli yhteensä 319 laajasti eri tieteenaloilta. Hankkeiden valinnassa pidettiin tärkeänä sitä, että ne ovat jo käynnissä ja pystyvät siten suuntamaan nopeasti tutkimustaan uudelleen tuottamaan tietoa ja ratkaisuja COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutuksiin yhteiskunnassa.

Koska osahakemusten suunnitelmat pohjautuvat parhaillaan käynnissä oleviin Akatemian rahoituksella toteuttaviin hankkeisiin, niiden tieteellinen vertaisarviointi on jo tehty Akatemian aiemmissa hauissa. Rahoitettavat hankkeet pohjaavat laajaan kirjoon Akatemian rahoitusmuotoja tutkijatohtoreista akatemiaprofessoreihin, strategisen tutkimuksen ohjelmiin ja akatemiaohjelmiin, huippuyksikkö- ja lippulaivaohjelmiin sekä akatemiahankkeisiin.

Hakemusten relevanssin arvioinnissa tarkasteltiin seuraavia näkökohtia:

  • Osahakemus toteuttaa erityisrahoitukselle asetetut tavoitteet;
  • Osahakemus on ajankohtainen ja toteutuskelpoinen;
  • Osahakemus on vaikuttava joko COVID 19-epidemian torjumisen tai sen seurausten lieventämisen näkökulmasta;
  • Osahakemus toteutetaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen tulee olla eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia.

Erityisrahoituksen tavoitteita toteuttaville ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta ajankohtaisimmille osahakemuksille pyydettiin päätöksenteon tueksi asiantuntijalausunto ministeriöiltä, Elinkeinoelämän keskusliitolta, Teknologiateollisuus ry:ltä tai Business Finlandilta.

”Olemme iloisia, että saimme näin koronaepidemian ja sen vaikutusten hillitsemisen keinojen kanssa tiiviisti työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiä osahakemusten relevanssista haun tavoitteiden näkökulmasta”, Riitta Maijala sanoo.

Suomen Akatemiassa on parhaillaan avoinna myös COVID-19-rokote- ja lääkekehitystutkimukseen suunnattu hakua, joka päättyy 2.6.2020. Tämä haku on avattu valtioneuvoston lisätalousarviossa esittämän 10 miljoonan euron kertaluonteisen määrärahan kohdistamisella alan tutkimukseen.

Lisätietoja:

  • ylijohtaja, tutkimus Riitta Maijala, p. 029 533 5002, etunimi.sukunimi(at)aka,fi
  • johtava tiedeasiantuntija Maiju Gyran, p. 029 533 5015, etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
viestintäjohtaja
p. 029 533 5118
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?