Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS)

Tutkimusohjelmassa keskitytään pandemioiden aiheuttamiin kriiseihin ja niiden laajamittaisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Pandemioiden aiheuttamien kriisien ennakointi ja taltuttaminen, yhteiskunnan toiminnan turvaaminen, toimenpiteitä koskeva päätöksenteko sekä kriisinjälkeinen uudelleenrakentaminen edellyttävät tutkimukseen perustuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Kuten COVID-19-pandemian aiheuttama kriisi osoittaa, pandemioiden aiheuttamien uhkien torjunta ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen saattavat edellyttää paitsi lääketieteellisiä ja kansanterveydellisiä myös laajamittaisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä ja rajoituksia. Toimenpiteet saattavat vaatia päätöksentekoa vajavaisen tiedon valossa ja kiperiä valintoja mahdollisesti jopa yhteismitattomien asioiden välillä. Seuraukset ovat kauaskantoisia muun muassa sosiaalisesti, terveydellisesti ja taloudellisesti niin yksilöille kuin koko yhteiskunnalle. Miten turvata suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa pandemioilta ja tukea kriisin jälkeistä palautumista? Ohjelmassa luodaan tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ja monitieteistä asiantuntijuutta pandemioiden aiheuttamien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen edistäen hyvinvointivaltion perustehtäviä, toimintavarmuutta ja kansalaisten turvallisuutta.

Hankkeet:

Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti syndemioiden yhteistyöhön perustuvaa hallintaa (WELGO)

Konsortion johtaja: Ville-Pekka Sorsa, Helsingin yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Oona Frilander, Demos Helsinki

Konsortion kokoonpano: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vaasan yliopisto, Demos Helsinki

Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit (JuRe)

Konsortion johtaja: Janne Salminen, Turun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Henri Vogt, Turun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto

Vastustuskykyinen kaupunki: Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE)

Konsortion johtaja: Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Anna Suorsa, Oulun yliopisto

Konsortion kokoonpano: Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus, Oulun diakonissalaitos, Filha ry 

Resilientti koulu ja koulutus (EduRESCUE)

Konsortion johtaja: Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto
Vuorovaikutusvastaava: Kaisa Leino, Jyväskylän yliopisto

Konsortion kokoonpano: Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto

Lisätietoja

  • ohjelmajohtaja: erikoistutkija Marjo Kurki, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA, etunimi.sukunimi(at)itla.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?