Suomen Akatemia rahoittaa COVID-19-rokote- ja lääkekehityshankkeita 10 miljoonalla eurolla

25.6.2020

Suomen Akatemian COVID-19-rokote- ja lääkekehitystutkimushaun hankkeet on valittu 24.6.2020. Tämän nopean erityishaun tavoitteiden kiireellisyyden vuoksi rahoitettiin korkeatasoisia hankkeita, joissa on jo käynnissä SARS-CoV-2-rokote- ja lääkekehitystutkimusta tai koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimusta.

Yhteensä COVID-19-erityishaussa saatiin 31 hakemusta 11 tutkimusorganisaatiosta, joista Akatemia rahoitti 10 hakemusta 7 tutkimusorganisaatiosta. Rahoitetuista kuusi oli konsortiohakemuksia ja neljä yksittäisiä. Rahoituksen saaneista 25% on naisia. Hankkeista kolme kohdistuu rokotetutkimukseen, seitsemän lääketutkimukseen. Näistä neljässä tehdään kliinistä potilastyötä.

Kokonaisuudessaan Suomen Akatemia on tänä vuonna rahoittanut kahdessa erityishaussa koronavirusepidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyviä hankkeita 54 kappaletta 18,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi Akatemian muilla rahoitusmuodoilla tuetaan alan tutkimusta. Esimerkiksi monella tutkimusinfrastruktuurilla on keskeinen rooli koronavirusepidemian hillinnässä.

COVID-19-rokote- ja lääkekehitystutkimushaku avattiin 19.5.2020 ja sen mahdollisti valtioneuvoston lisätalousarviossa Suomen Akatemialle esittämä 10 miljoonan euron määrärahaa tätä tarkoitusta varten.

Rahoitusta myönnettiin rokote- ja lääkekehitystutkimukseen, joka liittyi yhteen tai useampaan seuraavista aiheista:

  • COVID-19-tautiin sairastuneiden potilaiden hoidon edistäminen;
  • COVID-19-taudin vakavaan tautimuotoon sairastumisen estäminen;
  • COVID-19-rokotteeseen tai -lääkkeeseen tähtäävä tutkimus;
  • COVID-19-rokotteiden ja -lääkkeiden teho-, turvallisuus- ja vaikuttavuustutkimus;
  • SARS-CoV-2-viruksen leviämisen torjunta.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?