Ohjelma- ja vaikuttavuustoiminta

Ohjelmatoiminnassa kunkin ohjelman hankkeet ja ohjelmajohtaja rakentavat yhdessä ohjelmakokonaisuutta esimerkiksi hahmottaen yhteisiä tutkimusteemoja, ohjelman hankkeiden yhteistyömahdollisuuksia ja yhteisiä julkaisumahdollisuuksia.  Ohjelmatoiminnan muotoja ovat esimeriksi seminaarit ja muut yhteiset tapahtumat. Jokaisella strategisen tutkimuksen ohjelmalla on osa-aikainen ohjelmajohtaja (40–60 % työajasta), joka työskentelee omassa taustaorganisaatiossaan, kuten yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa.

Vaikuttavuustoiminnassa keskitytään strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmien yhteiseen ja ohjelmarajat ylittävään toimintaan sekä tutkijoiden ja tiedonhyödyntäjien välisten yhteyksien luomiseen. Vaikuttavuustoimintaa suunnittelee ja toteuttaa ohjelmatoimintaryhmä, johon kuuluvat kunkin ohjelman ohjelmajohtajat ja Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueella työskentelevät asiantuntijat.

Vaikuttavuustoiminnassa ohjelmajohtajan keskeisimmät tehtävät ovat vastata ohjelmarajat ylittävästä yhteistyöstä muiden ohjelmajohtajien kanssa sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa. Strategisen tutkimuksen vastuualue koordinoi vaikuttavuustoimintaa.

Vaikuttavuustoiminnalla STN, ohjelmajohtajat, ohjelmat, hankkeet ja strategisen tutkimuksen vastuualue kehittävät yhteistyössä menetelmiä, joilla vahvistetaan dialogia tieteen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välillä sekä rakennetaan parempia edellytyksiä tutkimuksen yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Tällaisia menetelmiä ja keinoja ovat esimerkiksi tietokumppanuus-tietokoosteet, dialogitapaamiset päätöksentekijöiden kanssa sekä verkkopalvelu ratkaisujatieteesta.fi.

Strategisen tutkimuksen ohjelmarajat ylittävän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisen tavoitteet, toimintatavat ja työnjako kuvataan vaikuttavuustoiminta-konseptissa. Tutustu vaikuttavuustoimintakonseptiin (pdf).

Lisätietoja

  • johtava tiedeasiantuntija Milja Saari, puh. 029 533 5123
  • suunnittelija Säde-Tuulia Laukka, puh. 029 533 5168
  • strateginentutkimus(at)aka.fi

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?