Syyshausta talvihakuun

Suomen Akatemian hakuaikataulut ja hakemusten arviointi muuttuvat. Akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja kliininen tutkija -rahoitusmuotojen seuraava haku avataan syyskuun sijaan marraskuussa 2023. Lisäksi uuteen talvihakuun 2024 siirtyy liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma (aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettujen liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden rahoitushaku). Talvihaku 2024 päättyy tammikuussa 2024, ja rahoituspäätökset tehdään saman kevään aikana. Jatkossa hakija pystyy myös itse valitsemaan hakemukselleen sopivimman arviointipaneelin.

Muutos hakuaikataulussa ei vaikuta rahoituskausien ajoittumiseen. Akatemia tiivistää päätöksentekoprosessiaan niin, että vuoden 2024 rahoituspäätökset tehdään saman vuoden alkukesästä, ja uudet rahoituskaudet voivat alkaa 1.9.2024. Akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja kliininen tutkija -rahoitusmuotojen haut on tarkoitus järjestää myös jatkossa talvella.

Akatemiatutkijahaussa hakukelpoisuudessa otetaan huomioon haun ajankohdan siirtäminen. Hakukelpoisia talvihaussa 2024 ovat ne hakijat, joiden tohtorintutkinto on päivätty 30.9.2016–31.1.2022.

Arviointiuudistus

Hakemusten arvioinnissa siirrytään talvihausta 2024 lähtien menettelyyn, jossa hakija valitsee itse hakemukselleen sopivimman arviointipaneelin Akatemian ennalta ilmoittamasta paneelien joukosta. Mahdollisuus valita hakemukselleen arviointipaneeli vahvistaa hakijan vaikutusmahdollisuuksia arviointiin ja lisää Akatemian arvioinnin läpinäkyvyyttä. Arviointipaneelin valinnan tueksi Akatemia julkaisee hyvissä ajoin paneelien otsikot ja kuvauksen niiden sisältämistä tutkimusaloista ja -aiheista.

Luonnos talvihaun 2024 paneeleista ja yksittäisten paneelien sisältöjen kuvauksista julkaistiin sidosryhmien kommentoitavaksi 2.5.2023. Akatemia sai kyselyyn 526 vastausta määräpäivään 23.5.2023 mennessä.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?