Syyshausta talvihakuun

Tutustu talvihaun hakuilmoituksiin

Suomen Akatemian hakuaikataulut ja hakemusten arviointi ovat muuttuneet. Akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja kliininen tutkija -rahoitusmuotojen seuraava haku avataan syyskuun sijaan marraskuussa 2023. Lisäksi uuteen talvihakuun 2024 siirtyi liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma (aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitettujen liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden rahoitushaku). Talvihaku 2024 päättyy tammikuussa 2024, ja rahoituspäätökset tehdään kesäkuun aikana. Talvihaussa hakija valitsee itse hakemukselleen sopivimman arviointipaneelin.

Muutos hakuaikataulussa ei vaikuta rahoituskausien ajoittumiseen. Akatemia tiivistää päätöksentekoprosessiaan niin, että vuoden 2024 rahoituspäätökset tehdään saman vuoden kesäkuussa kaikissa toimikunnissa, ja uudet rahoituskaudet voivat alkaa 1.9.2024. Akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja kliininen tutkija -rahoitusmuotojen haut on tarkoitus järjestää myös jatkossa talvella.

Akatemiatutkijahaussa hakukelpoisuudessa otetaan huomioon haun ajankohdan siirtäminen. Hakukelpoisia talvihaussa 2024 ovat ne hakijat, joiden tohtorintutkinto on päivätty 30.9.2016–31.1.2022.

Arviointiuudistus

Hakemusten arvioinnissa siirrytään talvihausta 2024 lähtien menettelyyn, jossa hakija valitsee itse hakemukselleen sopivimman arviointipaneelin Akatemian ennalta ilmoittamasta paneelien joukosta. Mahdollisuus valita hakemukselleen arviointipaneeli vahvistaa hakijan vaikutusmahdollisuuksia arviointiin ja lisää Akatemian arvioinnin läpinäkyvyyttä. Talvihaun paneelien koonti, joka sisältää paneelien otsikot, kuvauksen sekä avainsanoja paneelien sisältämistä tutkimusaloista ja -aiheista, julkaistiin syyskuun puolivälissä.

Luonnos talvihaun 2024 paneeleista ja yksittäisten paneelien sisältöjen kuvauksista julkaistiin sidosryhmien kommentoitavaksi 2.5.2023. Akatemia sai kyselyyn 526 vastausta määräpäivään 23.5.2023 mennessä.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?