Talvihaun 2024 paneelikokonaisuus on julkaistu – uudistuksia myös arviointiin

13.9.2023

Talvihaun 2024 paneelit ja yksittäisten paneelien sisältöjen kuvaukset on julkaistu. Julkistus on osa muutosta, jossa Suomen Akatemian hakuaikataulut, hakemusten arviointi ja hakijan arvioinnista saama palaute uudistuvat.

Akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja kliininen tutkija -rahoitusmuotojen seuraava haku, eli talvihaku 2024, avataan syyskuun sijaan marraskuussa 2023. Lisäksi uuteen talvihakuun 2024 siirtyy liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma.

Tutustu paneelikokonaisuuteen

Akatemiahanketta tai akatemiatutkijan tehtävään hakeva valitsee jatkossa itse sopivimman paneelin hakemuksensa arviointia varten Akatemian ennalta ilmoittamasta paneelien joukosta. Kliinisen tutkijan ja liikuntatieteen akatemiaohjelman hakemukset ohjataan automaattisesti aihealueille tarkoitettuihin paneeleihin.

Paneelikokonaisuus (pdf) koostuu 42 paneelista, jotka on lueteltu aakkosjärjestyksessä (poikkeuksena kliinisen tutkijan paneeli, joka on luokittelussa viimeisenä). Paneeleita ei ole ryhmitelty toimikunnittain, vaan missä tahansa paneelissa voidaan arvioida minkä tahansa toimikunnan päätettäväksi tulevia hakemuksia. Hakija siis valitsee toisistaan riippumatta:

  • toimikunnan, johon hän jättää hakemuksensa päätettäväksi ja
  • paneelin, johon hän jättää hakemuksensa arvioitavaksi.

Paneelien kuvaukset sisältävät pääsääntöisesti aihealueen yleisen kuvauksen sekä luettelon avainsanoista, joita paneeli käsittelee. Hakijan kannattaa tutustua useisiin paneelikuvauksiin, jotta löytää sopivimman paneelin omalle hakemukselleen. Paneelit ovat luonteeltaan usein monitieteisiä. Paneeleihin sisällytetään aihealueita laaja-alaisesti, tiettyä aihetta ei siis tarvitse olla mainittu paneelikuvauksessa.

Arviointiprosessi ja hakijan arviointi uudistuvat

Myös arviointiprosessiin on tulossa muutoksia. Hakijan kannalta oleellisia muutoksia ovat, miten paneeli valitaan, eteneekö oma hakemus paneeliarviointiin ja mitä hakija saa palautteeksi.

Talvihaun 2024 arviointiprosessissa:

  • Hakemuksille pyydetään vähintään kaksi yksittäisen arvioijan lausuntoa ennen paneeliarviointivaihetta, kuten aiemminkin. Haussa sovellettavassa kaksivaiheisessa arvioinnissa osa hakemuksista karsiutuu tässä vaiheessa, eikä etene paneelin käsittelyyn.
  • Valinta paneeliin etenevistä hakemuksista tehdään yksittäisten asiantuntijoiden antamien kokonaisarvosanojen perusteella. Paneelikäsittelyyn jatkavat ne hakemukset, jotka ovat saaneet Akatemian kuusiportaisella arviointiasteikolla vähintään yhden lausunnon kokonaisarvosanaksi 5 (excellent) tai 6 (outstanding).
  • Paneelissa asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan hakemuksista ja hakijoiden tieteellisistä ansioista sekä laativat kullekin hakemukselle paneelin yhteenvetolausunnon hakemuksen vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi paneelit sijoittavat arvioinnissa parhaiten menestyneet hakemukset paremmuusjärjestykseen.

Uudistetun menettelyn myötä hakijat saavat palautteena arvioinnista kaikki yksittäisten asiantuntijoiden antamat lausunnot arvosanoineen. Lisäksi paneelissa käsitellyt hakijat saavat myös paneelin yhteenvedon ja loppuarvosanan. Lausunnoissa on myös arvioijien nimet.

Arviointikriteerit ja arviointiasteikko pysyvät ennallaan. Arviointiohjeet julkaistaan samaan aikaan hakuilmoituksen kanssa lokakuun loppupuolella. Rahoituspäätökset tehdään toimikunnissa kesäkuun puoliväliin mennessä samana päivänä kustakin rahoitusmuodosta, ja toimikuntakohtaiset päätöspäivämäärät ilmoitetaan Akatemian verkkosivuilla myöhemmin. Jokaisessa päätöksessä on myös toimikunnan perustelu päätökselle, kuten aiemminkin.

Arviointia koskevat verkkosivusisältömme päivitetään syksyn 2023 aikana talvihaun hakuilmoituksen julkaisuun mennessä.

Uudistuksilla parannetaan hakemusarvioinnin läpinäkyvyyttä

Keräsimme keväällä 2023 sidosryhmiltä kommentteja luonnokseen talvihaun 2024 paneeleista ja yksittäisten paneelien sisältöjen kuvauksista. Myös toimikuntien kanssa keskusteltiin kommenteista ja paneelikokonaisuudesta. Kommenttien pohjalta viimeisteltiin nyt julkaistu paneelikokonaisuus.

Hakijalle tarjottava mahdollisuus oman hakemuksensa arviointipaneelin valitsemiseen vahvistaa hakijan vaikutusmahdollisuuksia arviointiin ja lisää Akatemian arvioinnin läpinäkyvyyttä. Avoimuutta lisää myös se, että paneelivalinnan lisäksi hakija saa yksityiskohtaisemman palautteen arvioinnista.

Lisätietoja

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
029 533 5039

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?