Syyshausta 2023 siirrytään tammihakuun 2024 – muutoksia tulossa myös arviointiin

9.3.2023

Suomen Akatemian hakuaikatauluihin ja hakemusten arviointiin on tulossa merkittäviä muutoksia. Akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja kliininen tutkija -rahoitusmuotojen seuraava haku avataan syyskuun sijaan joulukuun alussa 2023. Haku päättyy tammikuussa 2024, ja rahoituspäätökset tehdään saman kevään aikana. Jatkossa hakija pystyy myös itse valitsemaan hakemukselleen sopivimman arviointipaneelin.

Muutosten tavoitteena on hakemusten nopeampi käsittelyaika. Akatemia on myös saanut hakijoilta toiveita rauhoittaa yliopistojen syyslukukauden alkua rahoitushauilta.

Muutos hakuaikataulussa ei vaikuta rahoituskausien ajoittumiseen. Akatemia tiivistää päätöksentekoprosessiaan niin, että vuoden 2024 rahoituspäätökset tehdään saman vuoden alkukesästä, ja uudet rahoituskaudet voivat alkaa 1.9.2024. Myös jatkossa akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja kliininen tutkija -rahoitusmuotojen haut on tarkoitus järjestää joulu-tammikuussa.

Akatemiatutkijahaussa hakukelpoisuudessa otetaan huomioon haun ajankohdan siirtäminen. Hakukelpoisia tammihaussa 2024 ovat ne hakijat, joiden tohtorintutkinto on päivätty 30.9.2016–31.1.2022.

Hakija valitsee jatkossa arviointipaneelinsa

Hakemusten arvioinnissa siirrytään joulukuussa 2023 avautuvasta hausta lähtien menettelyyn, jossa hakija valitsee itse hakemukselleen sopivimman arviointipaneelin Akatemian ennalta ilmoittamasta paneelien joukosta. Mahdollisuus valita hakemukselleen arviointipaneeli vahvistaa hakijan vaikutusmahdollisuuksia arviointiin ja lisää Akatemian arvioinnin läpinäkyvyyttä. Arviointipaneelin valinnan tueksi Akatemia julkaisee hyvissä ajoin paneelien otsikot ja kuvauksen niiden sisältämistä tutkimusaloista ja -aiheista. Uusi paneelirakenne valmistellaan kevään 2023 aikana.

Osana paneelirakenteen valmistelua hakijoille ja muille sidosryhmille avataan toukokuussa kuuleminen. Kuulemisen tarkemmista käytännöistä ja aikatauluista tiedotetaan kevään aikana Suomen Akatemian viestintäkanavilla.

Tarjolla olevien paneelien otsikot ja kuvaukset julkaistaan viimeistään syyskuussa 2023. Hakuilmoitus, joka sisältää hakuohjeiden ohella tiedon arviointikriteereistä ja -menettelyistä, julkaistaan marraskuun alussa 2023.

Kaikki hakuja koskevat lisätiedot ja tarkempi ohjeistus uudistuksiin liittyen julkaistaan Akatemian verkkosivuilla www.aka.fi. Mahdolliset yhteydenotot Akatemialle hakuun liittyvistä muutoksista pyydetään tekemään helpdeskissä osoitteessa www.aka.fi/kysy (valitse kohteeksi tutkimusrahoituksen kehittämisen vastuualue).

Lisätietoja

  • Kehitysjohtaja Jussi Vauhkonen, p. 029 533 5114
  • Tiedeasiainneuvos Tiina Petänen, p. 029 533 5091
  • Tiedeasiainneuvos Kata-Riina Valosaari, p. 029 533 5128

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Anna Oravakangas
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5039

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?