Suomen Akatemia vahvistaa tutkijakoulutusta akatemiahankkeissa 30 miljoonalla eurolla

17.11.2023

Suomen Akatemia varaa vuoden 2024 tutkimusrahoituksessa lisärahoitusta tohtorikoulutuksen vahvistamiseen. 30 miljoonan euron lisärahoitus sisällytetään toimikuntien rahoitusosuuteen ja se käytetään akatemiahankkeissa.

Akatemiahanke rakentuu tieteellisesti laadukkaan ja kunnianhimoisen tutkimussuunnitelman ympärille, jota korkeatasoinen tutkimusryhmä tai tutkimusryhmien konsortio toteuttavat. Tohtorikoulutuksen rahoituksen lisääminen liittyy Suomen Akatemian strategian tavoitteeseen korkeatasoisen osaamisen vahvistamisesta.

Rahoitus tukee tutkijakunnan uudistumista ja vahvistaa tulevaisuuden tutkimusosaamista. Akatemian rahoittamien tutkimushankkeiden yhteydessä tehdään jo nykyisin noin neljäsosa kaikista Suomen tohtorintutkinnoista. Uudella lisärahoituksella vahvistetaan entisestään tulevaisuuden tutkijoiden kouluttamista Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa.

”Tavoitteemme on, että Suomessa on TKI-tehtävissä jatkossa nykyistä enemmän tutkijakoulutettuja korkeatasoisia osaajia ja että Suomi on kansainvälisesti johtavia tutkimukseen perustuvan osaamisen maita. Näitä tavoitteita edistämme tohtorikoulutuksen vahvistamisella omissa rahoituskokonaisuuksissamme”, Akatemian hallituksen puheenjohtaja Johanna Myllyharju sanoo.

Tavoite on linjassa hallitusohjelman ja uuden T&K-rahoituslain kanssa, joka tavoittelee tutkimus- ja kehittämistyön merkittävää lisäämistä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rahoituksen kasvun lisäksi tutkimusalan osaajien määrän lisäämistä ja osaamistason nousua.

”Akatemiahanke on erinomainen tapa tukea tutkijakoulutusta laadukkaasti. Tätä kautta jatkokoulutettavat pystytään integroimaan akatemiahankkeen tutkimusryhmään aikaisempaa tiiviimmin”, Myllyharju sanoo.

Tohtorikoulutuksen vahvistaminen toteutetaan hankkeissa palkkauskustannusten kautta:

  1. Hankkeessa työskentelevien tohtorikoulutettavien palkkauskustannukset voi sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin siinä määrin, kun se on hankkeen tutkimussuunnitelman kannalta perusteltua. Hankkeessa työskentelevien tohtorikoulutettavien tehtävät ja roolit sekä heidän tutkijanuransa edistäminen on tuotava selkeästi esille tutkimussuunnitelmassa.
  2. Hankkeeseen voi hakea vastuullisen johtajan palkkauskustannuksia palkattavien väitöstutkimuksen ohjaamista varten.

Toimikunnilla on omat linjauksensa hankekoosta. Hankekoko voi olla suurempi, jos se on tohtorikoulutuksen takia perusteltua. Toimikunnat voivat päätöksenteossaan käyttää tiedepoliittisena kriteerinä tohtorikoulutettavien palkkaamista hankkeeseen. Hankkeeseen sisällytetty tohtorikoulutus siten, että sillä on hankkeen kannalta lisäarvoa, on yksi päätöksenteon perusteista esimerkiksi kahden tieteellisesti yhtä korkealaatuiseksi arvioidun hankkeen kesken.

Lisätietoja:

  • Biotieteet, terveys ja ympäristö (BTY): projects-bhe@aka.fi
  • Kulttuuri ja yhteiskunta (KY): projects-ssh@aka.fi
  • Luonnontieteet ja tekniikka (LT): projects-nse@aka.fi

Yhteydenotot ensisijaisesti Akatemian helpdeskin kautta: fi/kysy – valitse vastuualue/toimikunta

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?