Suomen Akatemian tutkimusrahoitustoimintaa kehitetään muutosohjelmalla

10.10.2022

Suomen Akatemia on aloittanut muutosohjelman, jolla tavoitellaan toiminnan kustannussäästöjä vuosina 2023–2024. Muutosohjelman taustalla on useita vuosia jatkunut tilanne, jossa Akatemian toimintaan tarkoitetut vertailukelpoiset määrärahat ovat supistuneet samalla, kun Akatemian hakemusmäärät ja jaettava tutkimusrahoitus ovat kasvaneet. Muutosohjelmalla Akatemia varautuu siihen, että tutkimusrahoitus kasvaa tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan (TKI) -rahoituslain myötä.

”Tutkimusrahoituksen kasvu on erittäin myönteinen ja suorastaan välttämätön asia. Suomen tulevaisuus lepää tutkimuksen ja korkean osaamisen varassa. Akatemian kannalta se tarkoittaa kasvavia vaatimuksia suorituskyvylle ja rahoitustoiminnan tehokkuudelle. Nykyisillä toimintatavoilla kuljemme jo aivan äärirajoilla, jos toimintaan tarkoitettujen määrärahojen tasoa ei saada kasvamaan”, sanoo Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola.

Muutosohjelmassa keskeisellä sijalla ovat tutkimusrahoituksen hakemiseen ja hakemusten arvioimiseen sekä päätöksentekoon liittyvät toimet. Tavoitteena on yksinkertaistaa prosesseja ja vähentää niistä aiheutuvan työn määrää. Muutosohjelman osana myös Akatemian sähköinen asiointijärjestelmä uudistetaan.

”Akatemian henkilöstöllä on tällä hetkellä liikaa työkuormaa. Kuormittumiseen vaikuttavat sekä rahoitushakemusten määrä että se, miten hakemusten käsittelyn itse järjestämme. Muutosohjelmalla pureudumme erityisesti omien toimintatapojemme kehittämiseen. Rahoituksen hakijoille ja saajille muutokset tulevat näkymään sujuvuutena ja ripeytenä asioiden käsittelyssä”, sanoo muutosohjelman toimeenpanosta vastaava kehitysjohtaja Jussi Vauhkonen.

Akatemia tutkimusrahoitustoiminnan muutosohjelma toteutetaan vuosina 2023–2024 ja uusi asiointijärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.

Lisätietoja

  • Kehitysjohtaja Jussi Vauhkonen, p. 029 533 5114

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?